Контакт

Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање „Шуме-Гоч“
Жике Ваљаревића бр.1, 36210 Врњачка Бања

Контакт телефони
Централа: 036 611 041
Директор: 036 611 056
Извршни директор за финасије: 036 611 043 локал 104
Извршни директор шумарства: 036 611 043 локал 109
Факс: 036 615 615

Лице за заштиту података о личности: 036 611 041 локал 113, е маил: jpsumegoc@gmail.com

Е-пошта: jpsumegoc@gmail.com

nabavkejpsumegoc@gmail.com