Органи управљања

Органи Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање „Шуме-Гоч“ Врњачка Бања су:

  • Надзорни одбор
  • Директор

Надзорни одбор:

  1. Председник Гордан Петровић, дипломирани економиста
  2. Члан Живота Ердоглија дипломирани машински инжењер
  3. Члан Милан Куч, дипломирани инжењер шумарства

Директор:

Лазаревић С. Ивица мастер инж.шумарства
тел. 069/ 817 39 40
е-mail: ivicalazarevic79@yahoo.com
Ново Село бр. 28, 36210 Врњачка Бања, Србија

Досадашње радно искуство:
2012.- 01.06.2016. Генерални директор ЈП „Борјак“ за газдовање заштитним шумама
2010.-2012. Директор секртора за газдовање заштитним шумама и баште и обавља послове самосталног стручног сарадника за шумарство
2010. Ревирни инжињер
2009.-2010. Директор сектора за газдовање заштитним шумама
2009. Обавља послове шефа службе у шумарству
2009. Ревирни инжињер
2006.-2009. Послови самосталног стручног сарадника за шумарство
2005. Занива радни однос на неодређено време у својству приправника

Образовање:
2012. Уписује докторске студије на Шумарском факултету у Београду, на одсеку за Еколошки инжињеринг у заштити земљишта и водних ресурса
2009.-2011. Мастер инжињер шумарства, просечна оцена 10,00
1998.-2005. Основне академске студије на Шумарском факултету у Београду
1994.-1998. „Гимназија“, Врњачка Бања
1994. Основна школа „Бане Миленковић“, Ново Село

Друге вештине:
– средњи ниво знања енглеског и руског језика
– поседовање дозволе В категорије
– познавање рада на рачунару
– комуникативност, флексибилност, одговорност, вештина презентацје, способност координације и вођења људи и пројеката

Лични подаци:
датум и место рођења: 22.06.1979. године у Краљеву
држављанство: Републике Србије
брачни статус: Oжењен