Јавна набавка бр. 1/2020 – Услуге у експлоатацији шума „Сеча и превоз дрвних сортимената унутар шуме, по партијама: Партија 1: Г.Ј.“Врњачка Бања“, Партија 2: Г.Ј. „Гоч-Станишинци“, Партија 3: Г.Ј. „Гоч-Селиште“, Партија 4: Г.Ј. „Грачац““