Јавна набавка бр. 1/2019 – Услуге у експлоатацији шума „Сеча и превоз дрвних сортимената унутар шуме, по партијама: Партија 1: Г.Ј.“Врњачка Бања“, Партија 2: Г.Ј. „Гоч-Станишинци“, Партија 3: Г.Ј. „Гоч-Селиште“, Партија 4: Г.Ј. „Грачац““

ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2018 – УСЛУГЕ У ЕКСПЛОАТАЦИЈИ ШУМА „ПРЕВОЗ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА УНУТАР ШУМЕ, ПО ПАРТИЈАМА: ПАРТИЈА 1.: Г.Ј. „ВРЊАЧКА БАЊА“, ПАРТИЈА 2.:Г.Ј.“ГОЧ-СЕЛИШТЕ“ И ПАРТИЈА 3.: Г.Ј.“ГРАЧАЦ“

Позив за подношење понуда ЈН 17-2018 – Превоз дрвнихг сртимената по партијама Конкурсна документација за ЈН 17-2018 – Превоз дрвних сортимената по партијама

ЈАВНА НАБАВКА БР. 16/2018 – УСЛУГЕ У ЕКСПЛОАТАЦИЈИ ШУМА „СЕЧА ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА, ПО ПАРТИЈАМА: ПАРТИЈА 1.: Г.Ј. „ВРЊАЧКА БАЊА“, ПАРТИЈА 2.:Г.Ј.“ГОЧ-СЕЛИШТЕ“ И ПАРТИЈА 3.: Г.Ј.“ГРАЧАЦ“

Позив за подношење понуда за ЈН 16-2018 – Сеча дрвних сортимената по партијама Конкурсна документација за ЈН 16-2018 – Сеча дрвних сортимената по партијама

ЈАВНА НАБАВКА БР. 15/2018 – УСЛУГЕ У ЕКСПЛОАТАЦИЈИ ШУМА „ПРЕВОЗ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА УНУТАР ШУМЕ У Г.Ј. „ГОЧ – СТАНИШИНЦИ““

Конкурсна документација за ЈН 15-2018 Превоз дрвних сортимената унутар шуме у Г.Ј. Гоч-Станишинци Позив за подношење понуда ЈН 15-2018 Превоз дрвних сортимената унутар шуме у Г.Ј. Гоч-Станишинци Обавештење о продужењу […]

ЈАВНА НАБАВКА БР.14/2018 – УСЛУГЕ У ЕКСПЛОАТАЦИЈИ ШУМА „СЕЧА ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА У Г.Ј. “ ГОЧ-СТАНИШИНЦИ““

Конкурсна документација за ЈН 14-2018 Сеча дрвних сортимената у Г.Ј. Гоч-Станишинци Позив за подношење понуда ЈН 14-2018 Сеча дрвних сортимената у Г.Ј. Гоч-Станишинци Обавештење о продужењу рока за подношење Понуда […]

Јавна набавка мале вредности број 13/2018 – Теренско возило

Измењена Конкурсна документација за ЈНМВ 13-2018 – Теренско возило Питање и одговор ЈНМВ 13-2018 Позив за подношење понуда за ЈНМВ 13-2018-Теренско возило Конкурсна документација за ЈНМВ 13-2018 – Теренско возило […]