ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2018 – УСЛУГЕ У ЕКСПЛОАТАЦИЈИ ШУМА „ПРЕВОЗ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА УНУТАР ШУМЕ, ПО ПАРТИЈАМА: ПАРТИЈА 1.: Г.Ј. „ВРЊАЧКА БАЊА“, ПАРТИЈА 2.:Г.Ј.“ГОЧ-СЕЛИШТЕ“ И ПАРТИЈА 3.: Г.Ј.“ГРАЧАЦ“

Позив за подношење понуда ЈН 17-2018 – Превоз дрвнихг сртимената по партијама Конкурсна документација за ЈН 17-2018 – Превоз дрвних сортимената по партијама

ЈАВНА НАБАВКА БР. 16/2018 – УСЛУГЕ У ЕКСПЛОАТАЦИЈИ ШУМА „СЕЧА ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА, ПО ПАРТИЈАМА: ПАРТИЈА 1.: Г.Ј. „ВРЊАЧКА БАЊА“, ПАРТИЈА 2.:Г.Ј.“ГОЧ-СЕЛИШТЕ“ И ПАРТИЈА 3.: Г.Ј.“ГРАЧАЦ“

Позив за подношење понуда за ЈН 16-2018 – Сеча дрвних сортимената по партијама Конкурсна документација за ЈН 16-2018 – Сеча дрвних сортимената по партијама

ЈАВНА НАБАВКА БР. 15/2018 – УСЛУГЕ У ЕКСПЛОАТАЦИЈИ ШУМА „ПРЕВОЗ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА УНУТАР ШУМЕ У Г.Ј. „ГОЧ – СТАНИШИНЦИ““

Конкурсна документација за ЈН 15-2018 Превоз дрвних сортимената унутар шуме у Г.Ј. Гоч-Станишинци Позив за подношење понуда ЈН 15-2018 Превоз дрвних сортимената унутар шуме у Г.Ј. Гоч-Станишинци Обавештење о продужењу […]

ЈАВНА НАБАВКА БР.14/2018 – УСЛУГЕ У ЕКСПЛОАТАЦИЈИ ШУМА „СЕЧА ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА У Г.Ј. “ ГОЧ-СТАНИШИНЦИ““

Конкурсна документација за ЈН 14-2018 Сеча дрвних сортимената у Г.Ј. Гоч-Станишинци Позив за подношење понуда ЈН 14-2018 Сеча дрвних сортимената у Г.Ј. Гоч-Станишинци Обавештење о продужењу рока за подношење Понуда […]

Јавна набавка мале вредности број 13/2018 – Теренско возило

Измењена Конкурсна документација за ЈНМВ 13-2018 – Теренско возило Питање и одговор ЈНМВ 13-2018 Позив за подношење понуда за ЈНМВ 13-2018-Теренско возило Конкурсна документација за ЈНМВ 13-2018 – Теренско возило […]

Јавна набавка мале вредности број 9/2018 – Набавка једног половног путничког возила

Позив за подношење понуда ЈНМВ 9-2018 – Намавка једног половног путничког возила Конкурсна документација за ЈНМВ 9-2018 – Набавка једног половног путничког возила Одлука о додели уговора ЈНМВ 9-2018

Јавна набавка мале вредности број 10/2018 – Теренско возило

Позив за подношење понуда за ЈНМВ 10-2018-Теренско возило Конкурсна документација за ЈНМВ 10-2018 – Теренско возило Измењена Конкурсна документација за ЈНМВ 10-2018 – Теренско возило Питање и одговор Одлука о […]