Јавна набавка бр. 8/2019 – Услуге у експлоатацији шума „Сеча и превоз дрвних сортимената унутар шуме, по партијама: Партија 1: Г.Ј.“Врњачка Бања“, Партија 2: Г.Ј.“Грачац““

Јавна набавка бр. 1/2019 – Услуге у експлоатацији шума „Сеча и превоз дрвних сортимената унутар шуме, по партијама: Партија 1: Г.Ј.“Врњачка Бања“, Партија 2: Г.Ј. „Гоч-Станишинци“, Партија 3: Г.Ј. „Гоч-Селиште“, Партија 4: Г.Ј. „Грачац““

ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2018 – УСЛУГЕ У ЕКСПЛОАТАЦИЈИ ШУМА „ПРЕВОЗ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА УНУТАР ШУМЕ, ПО ПАРТИЈАМА: ПАРТИЈА 1.: Г.Ј. „ВРЊАЧКА БАЊА“, ПАРТИЈА 2.:Г.Ј.“ГОЧ-СЕЛИШТЕ“ И ПАРТИЈА 3.: Г.Ј.“ГРАЧАЦ“

Позив за подношење понуда ЈН 17-2018 – Превоз дрвнихг сртимената по партијама Конкурсна документација за ЈН 17-2018 – Превоз дрвних сортимената по партијама