Јавна набавка услуга израде основе газдовања шумама за период 2018.-2027.године, ЈН 10/2017

Одлука о додели уговора Појашњење конкурсне документације – питања и одговори Конкурсна документација ЈН Услуге израде основе газдовања шумама са ДРУГОМ ИЗМЕНОМ – измена 26.04.2017.године ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНУслуге израде […]