Јавна набавка мале вредности број 9/2018 – Набавка једног половног путничког возила

Позив за подношење понуда ЈНМВ 9-2018 – Намавка једног половног путничког возила Конкурсна документација за ЈНМВ 9-2018 – Набавка једног половног путничког возила Одлука о додели уговора ЈНМВ 9-2018

Јавна набавка мале вредности број 10/2018 – Теренско возило

Позив за подношење понуда за ЈНМВ 10-2018-Теренско возило Конкурсна документација за ЈНМВ 10-2018 – Теренско возило Измењена Конкурсна документација за ЈНМВ 10-2018 – Теренско возило Питање и одговор Одлука о […]

Јавна набавка бр. 12/2018 – Услуге у експлоатацији шума “Превоз дрвних сортимената унутар шуме у Г.Ј. „Врњачка Бања““

Позив за подношење понуда ЈН 12-2018 Конкурсна документација за ЈН 12-2018 Обавештење о продужењу рока за подношење Понуда Одлука о додели уговора за ЈН 12-2018 Превоз дрвних сортимената унутар шуме […]

Јавна набавка бр. 11/2018- Услуге у експлоатацији шума “Сеча дрвних сортимената у Г.Ј. „Врњачка Бања““

Позив за подношење понуда ЈН 11-2018 Конкурсна документација ЈН 11-2018 Обавештење о продужењу рока за подношење Понуда Одлука о додели уговора ЈН бр. 11-2018 Сеча дрвних сортимената у Г.Ј. Врњачка […]

Јавна набавка мале вредности бр. 03/2018 – Добра „Дизел гориво, моторни бензин и аутогас ТНГ“

Позив за подношење понуда за ЈНМВ 3-2018 -Дизел гориво, моторни бензин и аутогас ТНГ Конкурсна документација за ЈНМВ 3-2018 -Дизел гориво, моторни бензин и аутогас ТНГ Питање и одговор за […]

Јавна набавка мале вредности бр. 4/2018 – Услуга изношења огревног дрвета самарицом

Позив за подношење понуда ЈНМВ 4-2018-Изношење огревног дрвате самарицом Конкурсна документација ЈНМВ 4-2018-Изношење огревног дрвета самарицом Одлука о додели уговора ЈНМВ 4-2018 ObavestenjeOZakljucenomUgovoru ЈНМВ 4-2018

Јавна набавка бр. 2/2018 – Услуге у експлоатацији шума “Превоз дрвних сортимената унутар шуме,по партијама: Партија 1.: Г.Ј. „Гоч-Селиште“, Партија 2.: Г.Ј. „Грачац““

Позив за подношење понуда ЈН 2-2018- Превоз дрвних сортимената унутар шуме Конкурсна документација ЈН 2-2018 – Превоз дрвних сортимената унутар шуме Конкурсна документација ЈН 2-2018 – Превоз дрвних сортимената унутар […]

Јавна набавка бр. 1/2018- Услуге у експлоатацији шума “Сеча дрвних сортимената, по партијама: Партија 1.: Г.Ј. „Гоч-Селиште“, Партија 2.: Г.Ј. „Грачац““

Позив за подношење понуда ЈН 1-2018 – Сеча дрвних сортимената Конкурсна документација ЈН 1-2018 – Сеча дрвних сортимената Конкурсна документација ЈН 1-2018 – Сеча дрвних сортимената -исправљена документација Одлука о […]

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 6/2017 – ДОБРА „РАДНА И ЗАШТИТНА ОДЕЋА И ОПРЕМА“

Одлука о додели уговора ЈНМВ 6-2017 Позив за подношење понуда ЈНМВ 6-2017 Радна и заштитна одћа и опрема Конкурсна док. Радна и заштитина одећа и опрема ЈНМВ 6-2017