Јавна набавка мале вредности број 9/2018 – Набавка једног половног путничког возила

Позив за подношење понуда ЈНМВ 9-2018 – Намавка једног половног путничког возила

Конкурсна документација за ЈНМВ 9-2018 – Набавка једног половног путничког возила

Одлука о додели уговора ЈНМВ 9-2018