ЈАВНА НАБАВКА БР.14/2018 – УСЛУГЕ У ЕКСПЛОАТАЦИЈИ ШУМА „СЕЧА ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА У Г.Ј. “ ГОЧ-СТАНИШИНЦИ““

Конкурсна документација за ЈН 14-2018 Сеча дрвних сортимената у Г.Ј. Гоч-Станишинци

Позив за подношење понуда ЈН 14-2018 Сеча дрвних сортимената у Г.Ј. Гоч-Станишинци

Обавештење о продужењу рока за подношење Понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење Понуда 2

Одлука о додели уговра јн 14-2018