ЈАВНА НАБАВКА БР. 16/2018 – УСЛУГЕ У ЕКСПЛОАТАЦИЈИ ШУМА „СЕЧА ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА, ПО ПАРТИЈАМА: ПАРТИЈА 1.: Г.Ј. „ВРЊАЧКА БАЊА“, ПАРТИЈА 2.:Г.Ј.“ГОЧ-СЕЛИШТЕ“ И ПАРТИЈА 3.: Г.Ј.“ГРАЧАЦ“

Позив за подношење понуда за ЈН 16-2018 – Сеча дрвних сортимената по партијама

Конкурсна документација за ЈН 16-2018 – Сеча дрвних сортимената по партијама