Јавна набавка мале вредности 12/2017 – Услуге у експлоатацији шума „Превоз дрвних сортимената унутар шуме“

Одлука о додели уговора јн 12-2017 Обавештење о продужењу рока за подношење Понуда  Јавни позив за подношење понуда ЈНМВ 12-2017, Превоз дрвних сортимената унутар шуме Конкурсна документација ЈНМВ 12-2017, Превоз […]

Јавна набавка мале вредности 11/2017- Услуге у експлоатацији шума „Сеча дрвних сортимената“

Одлука о додели уговора јн 11-2017 Обавештење о продужењу рока за подношење Понуда Јавни позив за подношење понуда ЈНМВ 11-2017, Сеча дрвних сортимената Конкурсна документација ЈНМВ 11-2017, Сеча дрвних сортимената

Јавна набавка мале вредности: Добра „Набавка два половна путничка возила“ ЈНМВ 13/2017

Позив за подношење понуда ЈНМВ 13-2017 Два половна путничка возила Конкурсна документација јнмв 13-2017 Два половна путничка возила Одлука о додели уговора ЈНМВ 13

Јавна набавка мале вредности: Добра „Дизел гориво и моторни бензин“ ЈНМВ 1/2017

Одлука о додели уговора   Питање потенцијалног понуђача и одговор на исто Конкурсна документација ЈНМВ Дизел гориво и моторни бензин, 1-2017 ИЗМЕЊЕНА Обавештење о продужењу рока за подношење Понуда Позив […]

Јавна набавка услуга израде основе газдовања шумама за период 2018.-2027.године, ЈН 10/2017

Одлука о додели уговора Појашњење конкурсне документације – питања и одговори Конкурсна документација ЈН Услуге израде основе газдовања шумама са ДРУГОМ ИЗМЕНОМ – измена 26.04.2017.године ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНУслуге израде […]