Јавна набавка бр. 1/2018- Услуге у експлоатацији шума “Сеча дрвних сортимената, по партијама: Партија 1.: Г.Ј. „Гоч-Селиште“, Партија 2.: Г.Ј. „Грачац““

Позив за подношење понуда ЈН 1-2018 – Сеча дрвних сортимената

Конкурсна документација ЈН 1-2018 – Сеча дрвних сортимената

Конкурсна документација ЈН 1-2018 – Сеча дрвних сортимената -исправљена документација

Одлука о додели уговора за ЈН 1-2018 – Сеча дрвних сортимената

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru ЈН 1-2018 – Сеча дрвних сортимената парт. 1.

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru ЈН 1-2018 – Сеча дрвних сортимената парт. 2.