Јавна набавка мале вредности 11/2017- Услуге у експлоатацији шума „Сеча дрвних сортимената“

Одлука о додели уговора јн 11-2017

Обавештење о продужењу рока за подношење Понуда

Јавни позив за подношење понуда ЈНМВ 11-2017, Сеча дрвних сортимената

Конкурсна документација ЈНМВ 11-2017, Сеча дрвних сортимената