Јавна набавка мале вредности: Добра „Набавка два половна путничка возила“ ЈНМВ 13/2017

Позив за подношење понуда ЈНМВ 13-2017 Два половна путничка возила Конкурсна документација јнмв 13-2017 Два половна путничка возила Одлука о додели уговора ЈНМВ 13

Јавна набавка мале вредности: Добра „Дизел гориво и моторни бензин“ ЈНМВ 1/2017

Одлука о додели уговора   Питање потенцијалног понуђача и одговор на исто Конкурсна документација ЈНМВ Дизел гориво и моторни бензин, 1-2017 ИЗМЕЊЕНА Обавештење о продужењу рока за подношење Понуда Позив […]

Јавна набавка услуга израде основе газдовања шумама за период 2018.-2027.године, ЈН 10/2017

Одлука о додели уговора Појашњење конкурсне документације – питања и одговори Конкурсна документација ЈН Услуге израде основе газдовања шумама са ДРУГОМ ИЗМЕНОМ – измена 26.04.2017.године ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНУслуге израде […]