Јавна набавка услуга израде основе газдовања шумама за период 2018.-2027.године, ЈН 10/2017

Одлука о додели уговора

Појашњење конкурсне документације – питања и одговори

Конкурсна документација ЈН Услуге израде основе газдовања шумама са ДРУГОМ ИЗМЕНОМ – измена 26.04.2017.године

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНУслуге израде основе газдовања шумама   -измена 24.04.2017.године

 

Позив за подношење понуда јн услуге израде основе газдовања шумама

Конкурсна документација јн услуге израде основе газдовања шумама