Јавна набавка мале вредности бр. 4/2018 – Услуга изношења огревног дрвета самарицом

Позив за подношење понуда ЈНМВ 4-2018-Изношење огревног дрвате самарицом

Конкурсна документација ЈНМВ 4-2018-Изношење огревног дрвета самарицом

Одлука о додели уговора ЈНМВ 4-2018

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru ЈНМВ 4-2018