Услуге у експлоатацији шума „Сеча и превоз дрвних сортимената унутар шуме, у Г.Ј. „Врњачка Бања““ ЈН 8/2020