ЈАВНА НАБАВКА БР. 15/2018 – УСЛУГЕ У ЕКСПЛОАТАЦИЈИ ШУМА „ПРЕВОЗ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА УНУТАР ШУМЕ У Г.Ј. „ГОЧ – СТАНИШИНЦИ““

Конкурсна документација за ЈН 15-2018 Превоз дрвних сортимената унутар шуме у Г.Ј. Гоч-Станишинци

Позив за подношење понуда ЈН 15-2018 Превоз дрвних сортимената унутар шуме у Г.Ј. Гоч-Станишинци

Обавештење о продужењу рока за подношење Понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење Понуда 2

Одлука о додели уговора ЈН 15-2018