ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2018 – УСЛУГЕ У ЕКСПЛОАТАЦИЈИ ШУМА „ПРЕВОЗ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА УНУТАР ШУМЕ, ПО ПАРТИЈАМА: ПАРТИЈА 1.: Г.Ј. „ВРЊАЧКА БАЊА“, ПАРТИЈА 2.:Г.Ј.“ГОЧ-СЕЛИШТЕ“ И ПАРТИЈА 3.: Г.Ј.“ГРАЧАЦ“

Позив за подношење понуда ЈН 17-2018 – Превоз дрвнихг сртимената по партијама

Конкурсна документација за ЈН 17-2018 – Превоз дрвних сортимената по партијама