Јавна набавка бр. 2/2018 – Услуге у експлоатацији шума “Превоз дрвних сортимената унутар шуме,по партијама: Партија 1.: Г.Ј. „Гоч-Селиште“, Партија 2.: Г.Ј. „Грачац““

Позив за подношење понуда ЈН 2-2018- Превоз дрвних сортимената унутар шуме

Конкурсна документација ЈН 2-2018 – Превоз дрвних сортимената унутар шуме

Конкурсна документација ЈН 2-2018 – Превоз дрвних сортимената унутар шуме – измењена документација

Одлука о додели уговора ЈН 2-2018- Превоз дрвних сортимената унутар шуме

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru ЈН 2-2018 – Превоз дрвних сортимената парт. 1.

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru ЈН 2-2018 – Превоз дрвних сортимената парт. 2.