Јавна набавка бр. 8/2019 – Услуге у експлоатацији шума „Сеча и превоз дрвних сортимената унутар шуме, по партијама: Партија 1: Г.Ј.“Врњачка Бања“, Партија 2: Г.Ј.“Грачац““