Јавна набавка мале вредности 12/2017 – Услуге у експлоатацији шума „Превоз дрвних сортимената унутар шуме“

Одлука о додели уговора јн 12-2017

Обавештење о продужењу рока за подношење Понуда 

Јавни позив за подношење понуда ЈНМВ 12-2017, Превоз дрвних сортимената унутар шуме

Конкурсна документација ЈНМВ 12-2017, Превоз дрвних сортимената унутар шуме