Јавна набавка мале вредности бр. 03/2018 – Добра „Дизел гориво, моторни бензин и аутогас ТНГ“

Позив за подношење понуда за ЈНМВ 3-2018 -Дизел гориво, моторни бензин и аутогас ТНГ

Конкурсна документација за ЈНМВ 3-2018 -Дизел гориво, моторни бензин и аутогас ТНГ

Питање и одговор за ЈНМВ 03-2018

Конкурсна документација за ЈНМВ 3-2018 -Дизел гориво, моторни бензин и аутогас ТНГ – ИЗМЕЊЕНА

Питање и одговор за ЈНМВ 03-2018

Одлука о додели уговора ЈНМВ 3-2018

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 3-2018- Дизел гориво, моторни бензин и аутогас ТНГ