Јавна набавка мале вредности број 13/2018 – Теренско возило

Измењена Конкурсна документација за ЈНМВ 13-2018 – Теренско возило

Питање и одговор ЈНМВ 13-2018

Позив за подношење понуда за ЈНМВ 13-2018-Теренско возило

Конкурсна документација за ЈНМВ 13-2018 – Теренско возило

Одлука о додели уговора ЈНМВ 13-2018