Јавна набавка мале вредности: Добра „Дизел гориво и моторни бензин“ ЈНМВ 1/2017

Одлука о додели уговора

 

Питање потенцијалног понуђача и одговор на исто

Конкурсна документација ЈНМВ Дизел гориво и моторни бензин, 1-2017 ИЗМЕЊЕНА

Обавештење о продужењу рока за подношење Понуда

Позив за подношење понуда Дизел гориво и моторни бензин

Конкурсна документација ЈНМВ Дизел гориво и моторни бензин,