Јавна набавка бр. 11/2018- Услуге у експлоатацији шума “Сеча дрвних сортимената у Г.Ј. „Врњачка Бања““

Позив за подношење понуда ЈН 11-2018

Конкурсна документација ЈН 11-2018

Обавештење о продужењу рока за подношење Понуда

Одлука о додели уговора ЈН бр. 11-2018 Сеча дрвних сортимената у Г.Ј. Врњачка Бања