Јавна набавка бр. 12/2018 – Услуге у експлоатацији шума “Превоз дрвних сортимената унутар шуме у Г.Ј. „Врњачка Бања““

Позив за подношење понуда ЈН 12-2018

Конкурсна документација за ЈН 12-2018

Обавештење о продужењу рока за подношење Понуда

Одлука о додели уговора за ЈН 12-2018 Превоз дрвних сортимената унутар шуме у Г.Ј. Врњачка Бања